Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura. MBArch

OFICIAL

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) és un programa oficial (60 o 90 crèdits) organitzat per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), que aborda el projecte arquitectònic i urbanístic contemporani.

INTERNACIONAL

Dimensió internacional per donar continuïtat a anteriors programes de la nostra universitat, de llarga trajectòria i alt nivell de reconeixement, per l’extensa xarxa de relacions de l’ETSAB, la procedència dels seus participants, els seus continguts i l’àmplia experiència del seu professorat en universitats de tot el món.

DIRIGIT A

Dirigit essencialment a professionals de l’arquitectura i l’urbanisme, i així mateix a aquells interessats a continuar posteriorment els seus estudis de doctorat.

TRANSVERSAL

Ofereix vuit línies d’especialitat en un nou màster integrat, amb la possibilitat d’enriquir recorreguts dins del postgrau, adaptant-los millor als interessos en recerca i pràctica professional.

 

CONCEPTE

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) és un programa oficial (60 a 90 crèdits) que se centra en el projecte arquitectònic i urbanístic contemporani. Combina un conjunt de programes d’àmplia trajectòria que oferia anteriorment la nostra universitat i que comptaven amb un alt nivell de reconeixement internacional, en un nou màster integrat.

Ofereix vuit línies d’especialització:

Totes elles estan impartides per reconeguts professors i arquitectes. Un dels aspectes més significatius del MBArch és la seva organització transversal, un aspecte únic dins dels programes de postgrau actuals en el nostre camp acadèmic, la qual cosa ofereix flexibilitat als nostres estudiants d’enriquir els seus recorreguts dins del postgrau, adaptant millor als seus interessos en recerca i pràctica professional.

El MBArch té un any de durada (60 crèdits), i s’estructura en una fase comuna, amb tres assignatures; una altra d’especialització, en la qual es poden escollir d’una àmplia oferta de cada línia altres sis assignatures, i un seminari de preparació del treball final. Es pot optar per obtenir una doble especialitat amb un major nombre d’assignatures optatives (90 crèdits).

 

Vídeos de presentació

Per «la seva regeneració urbana en les dècades després de la restauració de la democràcia», per «proporcionar un exemple brillant a altres ciutats, especialment a Londres», i especialment, per a aquells que «s'han personificat i promogut la transformació de la ciutat».

Què oferim

8 ESPECIALITATS I DOBLE LÍNIA

MBArch ofereix 8 línies d’especialització, totes elles impartides per reconeguts professionals i acadèmics. A més, permet optar per una doble línia.

BARCELONA

En una de les millors escoles d’Arquitectura del món i en una ciutat reconeguda internacionalment per la qualitat de la seva arquitectura i transformació urbanística.

ESTRUCTURA MODULAR

Composta d’una fase comuna (tres assignatures); una altra d’especialització (sis o dotze assignatures optatives a escollir d’una amplia oferta) i un seminari de preparació del treball final.

FLEXIBILITAT

L’amplitud i diversitat de l’oferta d’assignatures permet als estudiants enriquir el seu recorregut dins del màster, adaptant-lo als seus interessos en recerca i pràctica professional.

ACTUALITAT

Es tracten qüestions de la màxima actualitat, fomentant treballs de recerca, individuals o en equip, que busquen ampliar les fronteres del coneixement professional i disciplinar.

MULTICULTURAL

En un context multicultural per la procedència dels estudiants i experiència del professorat.

  

TREBALLS FI DE MÀSTER

 Per matricular-te al MBArch has de sol·licitar l'admissió i,
un cop aprovada, podràs matricular-te

Vols sol·licitar l'admissió?

Ja estàs admès i vols matricular-te?