MBARCH - LÍNIA Urbanisme

(docència en espanyol)

 

Our Service

CONCEPTE

La línia d’Urbanisme del Màster oficial MBArch, impartit a l’ETSAB, dóna continuïtat al Màster Oficial de Recerca en Urbanisme, de llarga tradició i reconeixement internacional.

Aborda, des de diferents perspectives, l’anàlisi dels fenòmens urbans. Combina la investigació amb el projecte, l’especialització amb la interdisciplinarietat i la teoria amb la pràctica, oferint noves interpretacions i àrees de reflexió originals.

La línia ofereix els complements formatius necessaris per al Programa de Doctorat en Urbanisme, distingit des de la seva creació amb la Menció d’Excel·lència, i obre la possibilitat a la continuació amb els estudis de Doctorat en Urbanisme.

La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l’impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, i el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans ciutats, obliguen a construir mètodes i instruments d’interpretació i intervenció adequats a les noves realitats.

Amb aquesta línia es pretén capacitar els professionals per afrontar els reptes d’aquest urbanisme contemporani i atendre el desenvolupament de noves eines d’anàlisi i projecte per intervenir en contextos diversos.

Our Service

ASSIGNATURES

Troncals

 

Optatives

 

TREBALLS DE FI DE MÀSTER