MBARCH - LÍNIA Teoria, Història i Cultura

Our Service

CONCEPTE

La línia de Teoria, Història i Cultura ofereix a persones titulades en Arquitectura o graduades en disciplines humanístiques una àmplia i rigorosa formació en la història, la teoria i la crítica de l’arquitectura, així com també en el coneixement de l’àmbit de la cultura en relació a l’espai habitat, el patrimoni i la ciutat.

Entre els nostres principals objectius figuren:

Investigar. Buscar en arxius i altres fonts documentals amb visió crítica per a plantejar hipòtesi, seguir la pista d’indicis i redactar informes o tesis doctorals.

Escriure. Disposar de capacitat narrativa i editora per a exercir la crítica arquitectònica i preparar assajos, articles acadèmics, textos de difusió i monografies sobre l’arquitectura.

Exposar. Plantejar estratègies expositives en les quals el projecte museogràfic entre l’espai i els seus objectes generi una unitat interpretativa.

Ensenyar. Formar professorat universitari especialitzat en l’àrea de la teoria i història de l’arquitectura.

Interpretar el patrimoni. Dotar del bagatge cultural necessari i dels criteris bàsics per a inventariar, catalogar, protegir i intervenir en el patrimoni arquitectònic.

Our Service

ASSIGNATURES TEORIA, HISTÒRIA I CULTURA

TREBALLS DE FI DE MÀSTER