MBARCH - LÍNIA Projecte, Procès i Programació

Our Service

CONCEPTE

En aquesta especialitat es treballa sobre el projecte arquitectònic portant-lo a un estadi previ i a la pressa de decisions que comporta.

Reflexionar sobre allò que motiva un projecte d’arquitectura, es troba en aquesta mateixa línia i és una forma de pensar en el paper actual de l’arquitecte.

Els seus continguts van des del desenvolupament del projecte contemporani, construcció i plantejament de l’edificació, passant pel procés de disseny d’elements per a la indústria, conceptualització de problemes i llocs d’oportunitat, fins a la programació dels usos i la logística

Our Service

ASSIGNATURES

TREBALLS DE FI DE MÀSTER