MBARCH - LÍNIA Innovació Tecnològica a l'Arquitectura

Our Service

CONCEPTE

El Màster d’Innovació Tecnològica en l’Arquitectura ITA evoluciona a partir de l’experiència del Màster Universitari de Tecnologia de l’Arquitectura MUTA impartit entre 1997 i 2007. El nou màster ITA incorpora aspectes relacionats amb la innovació tecnològica present en l’arquitectura actual i en particular en la construcció sostenible, la industrialització de la construcció, els sistemes de condicionament ambiental dels edificis dirigits al consum gairebé zero d’energia, i les tècniques digitals de disseny i producció material, posicionant-se com el més nou i avançat en un moment de grans canvis socials i tecnològics.

Les matèries que s’imparteixen aprofundeixen tant en aspectes projectuals i de disseny arquitectònics com en aspectes de disseny tècnic i càlculs constructius.

Així es treballen aspectes específics d’anàlisi teòric-crític, de representació gràfica, de disseny ambiental i sensorial, d’innovació en materials i nous productes per a la construcció, de sistemes de construcció prefabricada i de construcció industrialitzada, de reciclatge i cicle de vida, de optimització estructural, d’estalvi d’energia, etc …

La formació teòrica rebuda s’aplica en el desenvolupament de treballs individuals i en grup propis de cada matèria. S’introdueix l’ús d’eines digitals i programes informàtics adaptats a les exigències i normatives actuals més rigoroses. La formació de l’aula es complementa amb visites a indústries del sector més avançat de la construcció i a visites a obres singulars d’especial rellevància i relació amb les matèries. També es completa la formació amb conferències i debats amb professionals especialistes de gran prestigi i amb viatges d’estudis.

Amb tot això es pretén que l’alumne adquireixi una formació especialitzada amb una gran capacitat crítica que li permeti convertir-se en un especialista de referència capaç d’integrar-se tant en equips multidisciplinaris d’Arquitectura com a institucions i universitats.

Our Service

ASSIGNATURES

TREBALLS DE FI DE MÀSTER