MBARCH - LÍNIA Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Our Service

CONCEPTE

La línia d’especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica (GVUA) del MBArch es la continuadora del Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana (MGVU), realitzat des de 2006-2007, amb una llarga trajectòria prèvia en d’altres programes formatius.

En les seves nou edicions va titular més de 200 estudiants i al juny de 2014 va rebre la menció distintiva International Master’s Programme (IMP) per a màsters impartits a Catalunya, atorgada per la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris, de l’AGAUR, de la Generalitat de Catalunya.

La línia ofereix els complements formatius necessaris per al Programa de Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, únic a l’Estat espanyol en aquesta especialitat, amb una llarga i reconeguda trajectòria acadèmica i científica.

En aquest sentit, la línia forma investigadors en la planificació (urban planning), gestió (land management), l’avaluació (urban assessment) y valoración (real state) del territori urbà i l’arquitectura, tot integrant disciplines com ara la gestió urbanística, les valoracions immobiliàries, l’avaluació i l’estudi d’impacte ambiental, o els sistemes d’informació geogràfica i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l’anàlisi i gestió de la ciutat, inclosa la teledetecció (remote sensing), el modelat 3D i la realitat virtual.

Les disciplines tradicionals (l’arquitectura, la geografia o l’economia), no aborden amb prou èmfasi els àmbits en la frontera dels diferents camps de coneixement. La planificació i la gestió de la ciutat i l’avaluació econòmica, social i ambiental de les transformacions urbanes, així com la sociologia urbana, són un exemple d’aquestes disciplines, frontereres entre les temàtiques tradicionals, les quals no han obtingut una atenció suficient en els plans d’estudi oficials. Per això, la nostra línia pretén omplir aquest dèficit existent a casa nostra.

Our Service

ASSIGNATURES

TREBALLS DE FI DE MÀSTER