MBARCH - LÍNEA Arquitectura, Energía y Medio Ambiente

Our Service

CONCEPTE

La línia d’especialització arquitectura, energia i medi ambient està orientada a la investigació en els camps de l’energia a la arquitectura a través de les seves diferents formes: llum, temperatura, acústica. Son objecte d’investigació aspectes com l’arquitectura bioclimàtica, el confort ambiental interior i urbà, la integració d’energies renovables a la arquitectura, i altres aspectes relacionats amb l’energia i la morfologia urbana.

Els continguts impartits preparen als candidats per a accedir al programa de doctorat arquitectura, energia y medi ambient, de manera que el màster actua com a fase docent del doctorat.

Què oferim

El programa de màster prepara els estudiants per avaluar l’impacte ambiental de les decisions arquitectòniques i urbanes en els processos de disseny, així com a aplicar directrius orientades a l’energia i el medi ambient als seus projectes.

Per a fer-ho, el màster compta amb professors experts en diferents àmbits que acompanyen els estudiants en aquest recorregut.

Objectiu

L’objectiu és que els estudiants assoleixin un perfecte control de l’anàlisi dels ambients energètics a la arquitectura i els seus components estètics i funcionals, així com la seva repercussió en la percepció i confort dels usuaris. D’aquesta forma, s’espera que els estudiants siguin capaços d’experimentar, amb una sòlida base acadèmica, nous plantejaments arquitectònics.

Our Service

ASSIGNATURES

TREBALLS DE FI DE MÀSTER