LÍNIES MÀSTER

Our Service

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) és un programa oficial (60 a 90 crèdits) que se centra en el projecte arquitectònic i urbanístic contemporani. Combina un conjunt de programes d’àmplia trajectòria que oferia anteriorment la nostra universitat i que comptaven amb un alt nivell de reconeixement internacional, en un nou màster integrat.

Ofereix vuit línies d’especialització, totes elles impartides per reconeguts professors i arquitectes. Un dels aspectes més significatius del MBArch és la seva organització transversal, un aspecte únic dins dels programes de postgrau actuals en el nostre camp acadèmic, la qual cosa ofereix flexibilitat als nostres estudiants d’enriquir els seus recorreguts dins del postgrau, adaptant millor als seus interessos en recerca i pràctica professional.

El MBArch té un any de durada (60 crèdits), i s’estructura en:

  • Fase comuna, amb tres assignatures.
  • Fase d’especialització, en la qual es poden escollir d’una àmplia oferta de cada línia altres sis assignatures
  • Seminari de preparació del treball final.

Es pot optar per obtenir una doble especialitat amb un major nombre d’assignatures optatives (90 crèdits) en un any i mig.

LÍNIES D'ESPECIALITZACIÓ

Our Service