Urbanistes a les Seves Ciutats

L’assignatura està dedicada a l’estudi i aprenentatge de la teoria de la ciutat amb recolzament en l’arquitectura de ciutats concretes. Examina teories urbanes elaborades per urbanistes que han viscut amb particular intensitat una ciutat concreta i els va portar a donar forma a una teoria de la seva construcció a partir d’interpretacions de la seva formació històrica.

En totes aquestes teories, la història urbana no és vista com a simple successió d’esdeveniments sinó com a procés on l’espai juga un paper determinant. La contribució que amb això es va donar a l’avanç en la creació de bases de coneixement i desenvolupament de la Urbanística va ser substancial i resulta clarificadora per a la posada en valor de la necessitat de la teoria en la formació i en la pràctica urbanística.

El mètode de l’assignatura combina diferents tipus d’activitats. Les lliçons del programa (11) seran seguides per diverses sessions de lliçons participatives on els alumnes prenen un paper actiu. Aquestes lliçons presencials es compatibilitzaran amb un treball d’indagació personal de cada alumne al llarg del quadrimestre sobre la teoria urbana d’un autor o grup d’autors nascuda de la seva visió urbana de la història d’una ciutat determinada.

A la necessària contextualització en el marc del curs de la incidència de l’autor estudiat, s’ha d’afegir l’anàlisi crítica de la seva aportació i les seves relacions amb les maneres d’abordar l’estudi de la ciutat en la història per altres autors.

  • COMPARTIR:

Galeria

Assignatures Urbanisme