Treball Fi de Màster (Projecte, Procés i Programació)

La intenció del Seminari és aprofitar aquest moment dels estudis de postgrau per treballar amb més intensitat en allò que podríem considerar les condicions que originen un projecte d’arquitectura, tractant de conrear i eixamplar tot allò que es troba ‘abans’ del projecte. És per això que s’estudiaran casos que formen conjunts de certa entitat a la ciutat, parant atenció a el que succeeix ‘entre’ els elements dels esmentats conjunts urbans com si fossin objectes, i que formen llocs públics, col·lectius o privats, escollits per la seva complexitat. Enclaus, carrers, edificis, tots ells situats a la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana. Aquests seran els temes de partida dels treballs que es duran a terme al Seminari i en el seu desenvolupament s’aniran fixant els seus límits.

L’objectiu del Seminari serà desenvolupar a partir dels casos d’estudi el Treball Final de màster , fent que les discussions sobre els diferents treballs dels participants en el seminari ajudin a clarificar-los i a que adquireixin el nivell adequat. La manera d’abordar els llocs d’estudi serà múltiple. Cada un d’ells es sotmetrà a un anàlisis i correcció a partir de dibuixos, esquemes, comparacions o substitucions, realitzats a partir de la documentació existent. Tindran una importància especial les comparacions entre aquests llocs y d’altres a la mateixa ciutat o en altres ciutats que permetin entendre’ls i alentir diferents punts de vista que posin en relleu alguns temes d’interès.

  • COMPARTIR:

Valentin Kokudev

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP