Tècniques d’Intervenció en la Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: Condicions d’Habitabilitat

 • La millora de les condicions d’habitabilitat en el context actual de la restauració i la rehabilitació d’edificis: marc normatiu i recomanacions per a l’adopció dels criteris d’intervenció.
 • Recursos per a la representació gràfica de l’edificació existent.
 • Recursos per a la caracterització i la diagnosi dels materials i elements constructius
 • Rehabilitació energètica: aspectes específics
 • Rehabilitació acústica: aspectes específics
 • Rehabilitació de les instal·lacions adequació normativa i millora de les instal·lacions d’aigua, llum, electricitat i d’altres
 • Restauració i Rehabilitació de façanes i cobertes històriques
 • Restauració i Rehabilitació de façanes i cobertes modernes
 • Rehabilitació funcional: re-estructuracions interiors i canvis d’ús.
 • Rehabilitació funcional: millora de les condicions d’accessibilitat
 • COMPARTIR:

L. Forero || M. Pavlovic || A. Martinez || P. Vargas || J. Fernandez || M. Montes || D. Miranda

#

S. Vima

Galeria

Assignatures Rest. i Rehabilitació