Rehabilitació de Grans Conjunts Residencials i Àrees Industrials

L’assignatura planteja una aproximació metodològica a dues casuístiques de perfil i escala diverses vinculades per la necessitat d’intervenció rehabilitadora a curt i mig termini. Per una banda, es tracta la problemàtica dels grans conjunts residencials construïts durant els anys de fort creixement en alguns entorns metropolitans (1950-1975). Avui en dia presenten importants inadequacions en l’ordre social, en l’espai públic i en les condicions funcionals i energètiques dels edificis que requereixen d´intervenció a diferents escales. D’altra banda, es tracta també de l’específica situació de les àrees industrials històriques o obsoletes contemporànies, amb requeriments de reforma, transformació o adequació a noves funcions.

  • COMPARTIR:

H. Anchundia || I. Montoliu || J. Santacruz || M. Velarde

J. Colell || M. Luzuriaga || V. Rojas || S. Ye

Galeria

Assignatures Rest. i Rehabilitació