Projectes de Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

L’objecte de l’assignatura és posar en pràctica els coneixements adquirits per l’alumne mitjançant la seva aplicació en un projecte d’intervenció sobre un edifici o conjunt existent, seleccionat per l’equip docent a partir de casos reals en contextos d’interès o d’actualitat.

El projecte de rehabilitació/restauració plantejat tindrà com a principal objectiu la implantació d’un nou ús a l’edifici. A partir d’un enfocament contemporani, el projecte haurà de resoldre la compatibilització de l’edificació existent, amb els seus valors patrimonials, constructius, espacials, urbans … amb les noves necessitats funcionals plantejades, les exigències normatives actuals (de seguretat, d’habitabilitat, etc.) i els ineludibles requisits ambientals i d’eficiència energètica.

Les classes de taller s’alternaran amb sessions de presentació de casos i experiències reals, amb exemples actuals d’intervenció presentades pels propis arquitectes autors. Aquestes presentacions serviran per establir un diàleg crític i posar sobre la taula la diversitat d’aproximacions i criteris projectuals.

Amb les presentacions es duran a terme sessions d’exposició dels treballs desenvolupats pels estudiants, amb presència de professors convidats experts en la matèria i d’àrees disciplinàries diverses.

  • COMPARTIR:

Estefanía Martín

Galeria

Assignatures Rest. i Rehabilitació