Projecte Urbà Residencial Contemporani

La perifèria, resultat de la construcció urbana dels darrers 150 anys, és una acumulació d’elements i teixits urbans generats des de lògiques independents entre les quals el projecte residencial ha ocupat un lloc central.

Tot i la intervenció reiterada a la perifèria, i reconeixent-hi un nivell d’urbanització i equipament avui “suficient”, aquest territori manté un nivell de deficiència i de dèficits urbans que posen en qüestió les lògiques d’intervenció i el programa urbanístic desenvolupat a les últimes dècades, on les lògiques sectorials no garanteixen un les bones condicions urbanes del conjunt.

A partir de l’anàlisi de fragments representatius de ciutats europees es va a tractar de reconèixer els atributs d’aquest lloc i respondre a les següents preguntes Quina és la identitat de la perifèria urbana contemporània? Quin tipus de projecte residencial s’ha implantat i que es pot o ha d’implementar en aquest territori? Com el nou programa residencial pot revertir la situació actual? Quines característiques hauria de complir el nou projecte?

L’assignatura es divideix en dues parts: una que té per objecte l’estudi del projecte urbà residencial contemporani de nova implantació i una altra orientada a l’estudi sobre la intervenció contemporània en teixits residencials existents. Ambdues parts tenen en comú la reflexió sobre els teixits / marcs urbans residencials i la problemàtica vinculada a l’habitatge, els espais per a la vida quotidiana i l’habitabilitat urbana de proximitat.

  • COMPARTIR:

#

Galeria

Assignatures Urbanisme

Troncals

 

Optatives