Projecte, Residu i Reciclatge

L’assignatura pretén evidenciar el potencial implícit en la reactivació d’arquitectures supeditades a usos pretèrits amb una programació que respongui a necessitats actuals, cosa que exigirà instruir l’alumne en la interpretació de l’entorn construït des de la perspectiva de “el necessari”, l’anàlisi de ” el disponible “i el compromís amb” la sostenibilitat “. Aquest plantejament implica permutar vocacions “d’autor” per aptituds de “intèrprets”. Per a això, es presentaran situacions reals que s’instrueixin l’alumne en la lectura de la realitat, incentivant el seu interès no només en allò relatiu a la comprensió de conceptes i obtenció de dades, sinó també instruint en la construcció de “coneixement contextualitzat” a situacions i problemàtiques concretes, en definitiva “interpretant” el residu a través del seu reciclatge.

Per tant, a més d’ensinistrar la vista, aquesta assignatura pretén també instruir l’olfacte, entès aquest com aquella apel·lació sensorial i intuïtiva que permet a l’individu veure més enllà del que és evident, cosa imprescindible per a qualsevol acció de reprogramació arquitectònica. Es reivindica amb això un perfil professional de “arquitecte estrateg” que a més de dominar les qüestions pròpies de l’ofici, sàpiga detectar oportunitats per a l’arquitectura. Aquesta instrucció es durà a terme per mitjà de sessions teòriques i pràctiques orientades a descobrir estratègies d’intervenció sobre el construït a partir d’aptituds que aborden la qüestió ecològica i sostenible no com una opció, sinó com una necessitat que s’aprofita per concebre forma i matèria . A través d’aquest discurs es defensarà i definirà la “sostenibilitat arquitectònica”, entesa aquesta com un posicionament que, lluny de restringir-se al respecte per aspectes mediambientals, a perseguir l’economia de recursos, a justificar l’ús del material i a potenciar l’ús d’energies renovables, ampliï el seu camp d’acció a qüestions econòmiques, culturals i socials amb l’objecte d’oferir l’arquitectura que necessita l’individu contemporani.

  • COMPARTIR:

Cobe arquitectos, The Silo, Copenhagen. 2013-2017

Kenzo Kuma- China Academy of Arts Folk Art Museum. Hangzhou, Zhejiang. 2013-2015

Whang Shu, Amateur Architecture Studio. Diversos reciclados de materiales. Ningbo Historic Museum, Zhejiang. 2005-2008. Casa Cerámica. Jinhua. 2003-2005

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP