Treball de Fi de Màster (Arquitectura, Energia i Medi Ambient)

Elaboració d’un treball original de recerca, realitzat de manera individual, que abordi un tema d’interès científic relacionat amb el contingut del màster. L’aportació del treball de recerca ha d’ampliar el coneixement i experiència actuals a través de l’aplicació del mètode científic en un document tècnic. El tutor realitza un seguiment de l’evolució del treball i la maduresa intel·lectual de l’alumne, de manera que pugui exposar i defensar la seva aportació davant un tribunal universitari.
El Treball Final de Màster culmina el procés acadèmic d’aprenentatge per part de l’estudiant.

Objectius específics

L’objectiu principal del Treball de finalització de Màster és capacitar a l’alumne perquè demostri maduresa Intel·lectual, esperit crític i l’aprofitament dels coneixements adquirits al programa. El segon objectiu és capacitar-lo perquè demostri un ampli coneixement de l’estat de la qüestió en el seu àmbit d’especialització. El tercer objectiu és capacitar-lo per aconseguir aquesta tasca de forma individual i que sigui capaç de presentar i defensar resultats davant un tribunal universitari multidisciplinari.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA