Projectar la Ciutat. Ciutats i Territoris Emergents

L’objecte específic d’aquesta assignatura és oferir un compendi de coneixement i un espai de reflexió sobre la interacció entre el metro i la ciutat a la qual serveix. Les relacions entre l’estructura d’una ciutat metropolitana i les línies que constitueixen la seva xarxa de metro són poderoses i no sempre evidents. En les discusions actuals sobre la mobilitat a les ciutats, el metro es troba sempre a l’encreuament de moltes decisions, per això té aquest valor establir amb precisió el seu significat urbanístic i d’aquesta manera desvelar visions matisades sobre la forma general de la pròpia ciutat.

El curs consisteix a un conjunt de lliçons i sessions de seminari en paral·el. Les lliçons s’inicien amb un grup de temes bàsics (atles de metros del món / topologia de xarxes / Paris-cànon) per continuar amb quatre lliçons que repassen un segle d’evolució urbanística de Barcelona des de la perspectiva de la mobilitat. El curs acaba per presentar temes d’actualitat (alta velocitat / integració de sistemes en ciutats europees / el paradigma de Santiago de Xile) i un assaig prospectiu sobre mobilitat en la propera dècada.

El seminari serà l’oportunitat per a fer petites recerques tutoritzades sobre algun dels següents entorns: (1) ciutats emergents, (2) la mobilitat multimodal en ciutats europees, (3) les grans metròpolis de referència.

L’avaluació del curs serà la suma d’assistència a les lliçons, la petita recerca i la participació al seminari.

Metro. Galàxies metropolitanes (J.Parcerisa, M.Rubert de Ventós, Edicions UPC 2002) és el llibre de referència. Es facilitaran altres documents al llarg del curs.

  • COMPARTIR:

Assignatures Urbanisme

Troncals

 

Optatives