Paisatges Culturals, Patrimoni i Projecte Territorial

Hi ha una certa experiència de plans de desplegament regional basats en el patrimoni, entenent aquest en la seva més àmplia accepció, com a patrimoni natural i construït. Algunes de les iniciatives més recents i exitoses d’ordenació territorial evidencien l’interès d’aquesta nova aproximació.

L’eclosió de plans de parcs patrimonials de caràcter cultural (industrials, agraris, miners, arqueològics …) o natural (fluvials) té a més un potencial de renovació dels mètodes i instruments d’intervenció.

Tots aquests plans contemplen algunes premisses bàsiques: identificar els recursos de major interès i oferir una interpretació estructurada i atractiva dels mateixos, narrar una història capaç d’atreure visites i inversions, de descobrir oportunitats d’activitat i àrees de projecte, de situar el territori en condicions d’iniciar un nou impuls de desenvolupament econòmic.

En totes aquestes iniciatives es tracta de cohesionar els recursos culturals a partir d’una idea-força territorial, de dotar-los d’estructura, de verificar-la des d’assajos de projecte, de construir una hipòtesi d’interpretació d’un episodi rellevant i d’avançar criteris per a l’ordenació d’un territori, per a la gestió coherent d’aquells recursos.

En aquesta assignatura es pretén oferir una panoràmica general de l’evolució en el tractament del patrimoni, des de la protecció de monuments als paisatges culturals; familiaritzar-se amb els conceptes de paisatge cultural i parc patrimonial, amb la documentació existent, amb estudis, projectes i literatura especialitzada; mostrar l’estat de l’art relatiu als projectes en paisatges culturals; fer un balanç de la situació dels paisatges culturals en el nostre context i dels reptes que ens planteja aquesta nova concepció del paisatge a la disciplina urbanística.

  • COMPARTIR:

#

#

#

#

Galeria

Assignatures Urbanisme

Troncals

 

Optatives