Projecte i Materialitat

En arquitectura, tant el procés de projecte com l’obra acabada poden enriquir-se amb la seva pròpia materialitat. Per exemple, si l’elecció del material es fa a l’inici del procés de concepció de l’obra, durant el procés de disseny es poden explorar i potenciar les propietats materials i així millorar el resultat final. Així mateix, els arquitectes podem optimitzar el nostre projecte tenint en compte les tècniques i posada en obra particulars dels materials que ho faran realitat. Fins i tot aquests aspectes materials poden tenir un paper més actiu i arribar a influir en la presa de decisions durant el disseny.

En aquest sentit, aquest curs té l’objectiu d’aprofundir en com les obres d’arquitectura poden nodrir-se de les propietats de cada material, ja siguin cromàtiques, lumíniques, mecàniques, tàctils, tèrmiques, etc. I també entrar en detall en com l’obra pot millorar a partir de considerar la seva pròpia tècnica i posada en obra. Aquest procés de millora considerarà aspectes tècnics, així com econòmics, ambientals i socials.

D’entre els diferents materials que els arquitectes tenim al nostre abast, aquest curs es focalitzarà en redescobrir les possibilitats dels materials tradicionals, d’ús comú i més experimentals. Es faran conferències curtes, exercicis, tallers i possiblement visites. Aquestes activitats cobriran diferents estratègies de disseny, des de detallar, modelar i construir prototipus de mida real. Així reprendrem el treball que en aquest sentit feien els nostres avantpassats i la seva construcció vernacular, però amb un objectiu reinventat: avançar cap a una arquitectura més sostenible per a un millor futur de la nostra societat.

  • COMPARTIR:

#

#

Galeria

Totes les assignatures línia CP