Treball de Fi de Màster (Contemporary Project)

La Tesi és el treball més important que heu de fer en aquest Màster. Aquí s’uneixen les vostres habilitats de projecte, teòriques i de representació. Allò que heu aprés per separat al primer semestre, ara ho heu d’integrar en un producte final, amb un doble objectiu: a) aprendre a fer recerca; b) aprendre a projectar millor.

Per fer la Tesi de Màster, nosaltres fem servir el mètode RESEARCH BY DESIGN. Això significa que fem servir el Projecte (Design) com eina de Recerca. Per experiència, nosaltres comencem pel projecte perquè funciona millor. No obstant això, és possible començar indistintament pel Projecte o per la Teoria: fer i pensar; pensar i fer.

  • COMPARTIR:

Hsiao Chaohsiang – The Necessary Demolition

Sashko Andrei – Post Mass

Battazza Filipe – Infraestructural architecture

Galeria

Totes les assignatures Línia Contemporary Project