L’Espai Públic a la Reforma de la Ciutat

La imatge de la ciutat és, en la majoria dels casos, la imatge del seu espai públic.

Aquest curs pretén mostrar el valor de l’espai públic en el projecte de renovació de la ciutat. L’espai públic és l’espai social i funcional per excel·lència de la ciutat. Els carrers, places i parcs donen estructura als edificis, instal·lacions i equipaments comunitaris de la ciutat. La disposició del projecte de ciutat incorpora els espais públics de la ciutat, però quan l’oferta inicial és baixa o en zones altament denses del teixit urbà, cal una major assignació d’espais públics. En altres casos, és necessari millorar o adaptar l’espai públic existent a les noves necessitats socials i funcionals.

L’espai públic en la reforma de la ciutat de Barcelona 1981_2011
El curs pren com a referència la ciutat de Barcelona i les seves formes de creixement. L’objecte d’estudi són els projectes d’espai públic de la ciutat entre el 1980 i el 2011. És un conjunt de projectes molt significatius sobre l’espai públic, publicats i premiats internacionalment. El recent renom de la ciutat, tant des del punt de vista professional com acadèmic, es deu principalment a aquest tipus d’intervencions. Un conjunt complet de publicacions institucionals inclou els projectes realitzats en aquest període de temps. Es tracta d’un conjunt de projectes de valor patrimonial, tot i que encara es poden necessitar 25 anys més perquè la gent els pugui apreciar prou.

L’objectiu principal del curs és que els estudiants, analitzin, visitin, entenguin aquests espais públics desenvolupats recentment a Barcelona.

  • COMPARTIR:

#

#

Galeria

Totes les assignatures línia CP