Les Regles de la Forma Urbana

Aquesta assignatura planteja la discussió de l’evolució recent dels instruments de regulació urbana de l’arquitectura, especialment d’aquells més específics del camp del planejament i del projecte urbà.

Les sessions es divideixen en dos blocs clarament diferenciats: En el primer, referent a l’evolució dels reglaments urbans, es pretén reconèixer, en l’aparició i consolidació d’aquests instruments en diferents ciutats i períodes històrics (Amsterdam, Barcelona, Buenos Aires, Londres, Nova York, París), molts dels continguts i preocupacions dels actuals reglaments. El segon bloc es proposa aprofundir en l’anàlisi de les diferents opcions que assumeixen avui dia aquests instruments en la lectura i intervenció en aquestes mateixes ciutats.

En el conjunt de les sessions s’analitzaran l’estructura i contingut d’aquests instruments, els elements que s’atenen i les tècniques utilitzades, a fi de capacitar en la seva aplicació a partir del seu coneixement més detallat.

  • COMPARTIR:

##

#

Galeria

Assignatures Urbanisme

Troncals

 

Optatives