Impacte ambiental de l’arquitectura

Es tractarà d’aportar una definició d’arquitectura sostenible des del desplegament teòric suscitat per l’enunciat de l’informe Bruntdland. Es reflexionarà sobre les relacions entre sostenibilitat i arquitectura tenint en compte la percepció dels límits, així com dels fluxos materials i energètics implicats en el procés constructiu.

L’objectiu principal és que els estudiants arribin a controlar l’anàlisi i l’avaluació dels comportaments constructius en l’arquitectura, fins a poder avaluar el seu impacte ambiental mitjançant el domini de les tècniques i eines més adequades en cada cas.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA