Il•luminació arquitectònica i paisatgística avançada

El disseny lumínic és un camp professional emergent que requereix del coneixement de les últimes tecnologies del sector de la il·luminació artificial i dels coneixements projectuals i de les estratègies de disseny en l’entorn arquitectònic i el paisatge urbà. Cal fer una anàlisi prèvia de la relació formal entre l’espai arquitectònic i la il·luminació artificial.

Al mateix temps es requereix d’un coneixement tècnic i anàlisi crítica de les solucions tecnològiques aplicables des del punt de vista de la reducció de consums energètics, la durabilitat i la sostenibilitat durant el cicle de vida de les instal·lacions lumíniques.

Finalment s’han de conèixer per incorporar en el projecte els més avançats procediments d’expressió gràfica de les propostes lumíniques tant a nivell urbà com a nivell arquitectònic exterior i interior.

  • COMPARTIR:

Falteyjafjallajokull, 2010 || Joanie lemercier & Robert Henke

Galeria

Totes les assignatures ITA