Arquitectura, Ciència, Tècnica

HABITATGE I CIUTAT CONTEMPORÀNIA: BARCELONA COM CAS ESTUDI

El teixit residencial defineix i estructura la ciutat contemporània i constitueix el seu element més representatiu. L’assignatura aborda des d’una aproximació històrica, prenent Barcelona com a cas estudi, l’anàlisi de l’arquitectura de l’habitatge des de diferents nivells, a manera d’estrats. Des de l’anàlisi de la conformació de la ciutat a partir de la interrelació amb les diferents operacions de creació d’habitatge, fins a l’estudi dels valors que s’associen a l’habitatge. Un recorregut que recull i atén tant els recursos formals com els tècnics.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia Teoria, Història i Cultura