Escenaris Urbans

L’Assignatura aborda l’espai públic considerant-lo com a obra d’arquitectura, tot explorant el seu caràcter de construcció en el temps i de projecte de col·laboració, i per tant del seu paper aglutinador a la ciutat i també com a escenari. L’espai públic és el lloc dels esdeveniments i l’espai sense el que l’arquitectura no té sentit i els edificis, sense ell, no són més que simples objectes. L’espai públic també és el lloc del compromís que suposen les regles de la ciutadania i l’espai de la vida i l’acció per excel·lència. La seva naturalesa la fa dependent de l’arquitectura que el defineix i el limita, i a l’hora, l’arquitectura que l’ajuda a configurar i definir el seu perímetre, depèn d’ell.

Des de sempre arquitectura i espai públic han teixit una relació complexa que fa banal qualsevol intent de veure’ls aïlladament, l’un sense l’altre. L’espai públic és una manifestació més de la sedimentació de la ciutat i mitjançant les seves ‘capes’ podem llegir-la a traves del temps. L’assignatura també es proposa teixir una relació entre l’espai públic i l’espai privat, amb l’ajuda d’un conjunt de lliçons sobre aspectes que relacionin la casa amb el carrer i la ciutat, en tant que escenaris urbans. Aquestes lliçons formaran el gruix del contingut d’aquest curs. Les lliçons aportaran temes a debatre que es completaran mitjançant les discussions i correccions dels tres treballs que els estudiants realitzaran durant el curs.

  • COMPARTIR:

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP