Energia i confort

En aquesta assignatura s’estudiaran els paràmetres i factors del confort ambiental en l’arquitectura tenint en compte les condicions formals i espacials de l’ambient arquitectònic. S’analitzaran les repercussions que qualsevol decisió constructiva pugui ocasionar sobre les condicions tant quantitatives com qualitatives en relació al comportament tèrmic, lumínic, acústic, etc. de l’arquitectura.

Es tracta de perfeccionar les bases de coneixement necessàries per ser capaços de dissenyar espais confortables per a l’usuari. L’objectiu fonamental és aconseguir integrar en un únic cos de doctrina camps científics, psicològics, sociològics i antropològics, que normalment estan desconnectats. La lectura transversal de qualsevol fenomen arquitectònic serà fonamental en aquesta assignatura.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA