Economia urbana i regional

Els seus objectius principals són:

 • Conèixer els mecanismes d’índole econòmica que governen el funcionament de la ciutat, entès aquest com la distribució espacial del valor del sòl, els processos d’assignació d’ús i intensitat d’ús del sòl, la localització de les activitats econòmiques i de les llars i l’impacte d’aquests elements sobre l’estructura urbana i l’eficiència de la urbanització. El curs posa especial èmfasi en la comprensió de la interacció entre els elements abans esmentats. Per a això, s’estudien les teories subjacents, referides a la formació de la renda del sòl, l’assignació d’usos del sòl, la localització de les activitats econòmiques, la localització de les llars i la producció immobiliària. Aquests coneixements permetran a l’alumnat conèixer els efectes col·laterals que té la intervenció en cada un d’aquests vectors urbans, i estar en possibilitat de dissenyar polítiques públiques d’índole urbà encaminades a resoldre les distorsions que produeix el funcionament de la ciutat. Així mateix, establirà les bases per a la comprensió dels mètodes de valoració urbana i immobiliària.

Específicament s’estudia:

 • Principis econòmics del funcionament dels sistemes urbans
  – Mecanisme de formació del valor del sòl.
  – Mecanisme de formació dels usos del sòl.
  – Mecanisme de formació de la densitat d’ús del sòl, aproximació del factor de substitució en la producció immobiliària.
  – L’impacte de les externalitats en la formació de la renda del sòl.
 • Lògiques de localització de llars i empreses
  – Externalitats d’índole socioeconòmica i la seva repercussió en la renda del sòl i en la segregació residencial.
  – L’impacte del mercat immobiliari sobre la segregació i els canvis residencials.
  – La localització de l’activitat econòmica en relació a l’accessibilitat, els enllaços industrials i la conformació d’àrees de mercat.
  – La localització de l’activitat econòmica en relació a les economies d’aglomeració i des aglomeració.
 • Formes d’estructuració urbana
  – Monocentrisme, Policentrisme i dispersió, mètodes tradicionals i contemporanis d’identificació de subcentres.
  – L’impacte de l’estructura urbana sobre l’eficiència de la urbanització.
 • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA