Ciutat, territori i SIG

En primer terme s’aborda la base conceptual dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), els principis, mètodes i sistemes innovadors d’avaluació arquitectònica, urbana i ambiental.

S’exploren bases d’informació urbana georeferenciades, s’elaboren cartografies, descriptors de paràmetres físics, urbans geogràfics, i socials que impacten en les condicions habitacionals i urbanístiques, de l’habitatge, l‘espai residencial, a través de processos informàtics del SIG i les TIC aplicats a l’estudi urbà i el patrimoni construït.

S’aborden casos d’estudi d’investigacions recents de base acadèmica (tesi) i aplicació tecnològica en la línia de projectes innovadors, com a referents atractius en el camp de l’arquitectura i l’estudi urbà.

També es desenvolupen i s’analitzen els principals conceptes, components i funcionalitats de les tecnologies relatives al modelat geomètric, creació de models virtuals (3D), tractament d’imatges i incorporació de recursos, així com l’estudi de casos pràctics per facilitar la seva plena comprensió. Així mateix es presenten els conceptes bàsics i components tecnològics dels dispositius d’alta precisió com el Escàner Làser Terrestre (TLS), sistemes de referenciació i geo-posicionament sobre SIG i mètodes de generació massiva de models tridimensionals.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA