Avaluació ambiental

Aquesta assignatura es centra en un treball de comprovació del comportament ambiental d’un determinat espai. Es parteix del càlcul teòric de les condicions ambientals d’un espai controlat, es segueix amb la simulació informàtica de la mateixa situació, i finalment, es mesura amb l’instrument apropiat. La comparació dels resultats obtinguts en cada procés aporta un coneixement global dels fenòmens estudiants en altres assignatures.

L’objectiu del curs és que els alumnes siguin capaços d’usar de forma solvent les diferents eines que existeixen per avaluar el comportament energètic de l’arquitectura. Es pretén que puguin desenvolupar un procés metodològic adequat per a cada cas.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA