Crítica de l’Arquitectura: Producció, Reproducció i Debat

Aquest curs pretén reconstruir i interpretar el sentit d’algunes obres arquitectòniques ‘clau’ del període 1930-1989, analitzant les circumstàncies de la seva aparició així com l’entramat d’interpretacions que han solidificat la base de l’actual tradició historiogràfica.

Així mateix, es revisarà la influència que suposaren els mitjans de comunicació de masses en la construcció de la cultura, la crítica i teoria de l’arquitectura moderna i contemporània. Es partirà de la constatació del seu caràcter condicionant pel que fa a la definició dels continguts que s’expressen en cada moment, en el seu paper selectiu respecte a allò que transmeten en cada moment i, finalment, en la seva capacitat de dirigir les trajectòries dels diferents corrents i debats ideològics.

  • COMPARTIR:

The International Style – Henry-Russell Hitchcock || Philip Johnson, 1932.

This Is Tomorrow – Group 6: Nigel Henderson || Eduardo Paolozzi || Allison Smithson || Peter Smithson, 1956.

Paolo Portoghesi – Strada Novissima, La Presenza del Passato, 1980.

Totes les assignatures Línia Teoria, Història i Cultura