Arquitectura, Teoria i Crítica (Projecte, Procés i Programació)

Aquest curs estimula la construcció d’un discurs crític entorn a un tema arquitectònic. Una selecció de llibres i articles aportaran els temes a debatre i actuaran com a excusa per a tractar d’altres. En cadascuna de les sessions es debatrà un seguit de textos agrupats per la seva afinitat temàtica i es promourà la seva vinculació amb els temes tractats en la resta d’assignatures del bloc comú.

A través de la consideració del llibre com a document en el seu conjunt i de la lectura del text es reconeixerà el posicionament crític d’autors rellevants de la cultura arquitectònica. D’aquesta manera s’ajuda l’estudiant a establir el seu propi, enfront de l’autor de referència, però, sobretot, davant de l’arquitectura mateixa i s’incentiva a formular-lo per via verbal i gràfica i comunicar-ho en públic.

Per aixecar noves preguntes sobre l’arquitectura i exercir la crítica sobre la mateixa és important la manera de convocar-la a estudi i disposar el camí per aproximar-se a ella. Els llibres i revistes aporten contingut textual i gràfic i transmeten informació a diversos nivells. L’escriptura és un dels modes de crítica a disposició de l’arquitecte, però també el dibuix d’un esbós a mà alçada, un esquema, una planta o la selecció de fotografies revelen un judici propi personal.

Es presentarà cada un dels llibres de referència proposats amb un acostament al caràcter de la seva primera edició i la revisió: dels temes que desglossa l’índex, del camp semàntic emprat en el títol de capítols i sub-capítols o del tipus de documentació gràfica que conté entre d’altres aspectes. Es completarà la bibliografia bàsica proposant altres lectures complementàries.

Al llarg de les classes, cada estudiant haurà de definir un posicionament crític en relació als llibres, articles i temes presentats a la classe teòrica de forma individual. Aquest posicionament teòric s’haurà de plasmar en un breu text crític, entre 250 i 500 paraules, que servirà per iniciar el debat en cadascuna de les sessions. La finalitat és establir relacions entre els temes de les classes i ampliar-los per obrir nous àmbits de debat. Al final del curs, cada alumne haurà d’haver escrit un total de 5 textos crítics breus, aquests textos formaran el lliurament final.

  • COMPARTIR:

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP