Arquitectura, Teoría i Crítica (Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)

La primera part de l’assignatura es durà a terme en forma de conferències adreçades a tots els alumnes del màster estructurades en tres nivells: un de referència internacional, un segon de referència nacional i el tercer el propi de cadascuna de les línies de especialització del màster.

A la segona part i dins els col·loquis, debats i seminaris que cada línia organitza a cadascuna d’aquestes assignatures, s’analitzaran els criteris pels quals intervenir en edificis existents, es faran visites d’obra de rehabilitació i es promourà la reflexió i la crítica d’obres de rehabilitació ja realitzades.

Finalitzant amb un treball individual l’alumne recollirà les seves opinions sobre les conferències i elaborarà un primer r document resum dels temes tractats als col·loquis i introduirà els temes clau del seu futur treball final de màster.

  • COMPARTIR:

E. Martin || S. Vima || P. Vargas

E. Martin || S. Vima || P. Vargas

Galeria

Assignatures Rest. i Rehabilitació