Arquitectura, Teoria i Crítica (Contemporary Project)

Defensem per països pobres o mitjans, espais estructurats per elements estables, neutrals,  a-temporals, situats en àrees altament significants por la acció del entorn y per el pas del temps .

Venim d’una tradició professional i docent altament motivada per la atenció al context. Entenent pel context no tan sols allò que es físic. Es tracta d’atendre a la especificitat de cada projecte des del lloc al programa y a l’ús (pas del temps).

No hi ha doncs, a priori estilístics, però si criteris d’elaboració del projecte. Proposem un abordatge simultani a les diverses sol·licitacions del programa/lloc. De la negociació entre les contradiccions obtingudes per la atenció particularitzades, més possibles plantejaments generals, s’obtindrà el resultat final.

  • COMPARTIR:

Eixample Barcelona || Cerdà

Los vacíos susceptibles de proyecto entre las piezas a conservar en la Ciutat Vella de Barcelona

Galeria

Totes les assignatures Línia Contemporary Project