Arquitectura, teoria i critica (Arquitectura, Energia i Medi Ambient)

El curs està orientat a reflexionar sobre mètodes i instruments de recerca, així com a introduir l’alumne en la divulgació dels resultats obtinguts a través dels mitjans habituals o altres vies innovadores. Els exercicis realitzats a l’aula permeten adquirir destresa i habilitat investigadores, a més de servir per posar en pràctica allò après en la resta de sessions teòriques.  Els coneixements adquirits han de servir a l’alumne perquè sigui capaç de plantejar un treball de recerca amb uns objectius, hipòtesis, metodologia i resultats clars.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA