Arquitectura, Medi Ambient i Tecnologia (Urbanisme)

Amb un índex d’urbanització mundial apropant-se al 50%, les ciutats s’han convertit en l’hàbitat natural d’agrupació humana però també en un dels agents responsables de la fragmentació territorial, del consum de recursos naturals i de la degradació del medi.

En l’actualitat, les polítiques en favor d’un desenvolupament urbà sostenible abasten aspectes socials, ambientals i econòmics, i es  focalitzen en la millora de l’eficiència de les xarxes de transport de persones, béns i energia, en la gestió òptima dels serveis públics i en la preservació dels valors ecològics dels medis no urbanitzats. Els avenços tecnològics de l’última dècada han contribuït a millorar la gestió en aspectes fonamentals de l’hàbitat urbà com el tractament de l’aigua, la recollida selectiva de residus, la promoció de l’ús del transport públic o la millora de la qualitat dels espais lliures i naturals .

L’assignatura “Arquitectura, medi ambient i tecnologia” té com a objectiu principal introduir l’estudiant en els temes que centren el debat sobre el futur de la planificació urbana. El curs està estructurat en cinc camps temàtics: compacitat – dispersió urbana, infraestructura verda – sistema ecològic, mobilitat sostenible – ordenació urbana orientada al transport, metabolisme urbà – urbanisme de les xarxes; i finalment, ciutats intel·ligents – ciutats socials. Cada sessió proposa una aproximació crítica, tant teòrica com pràctica, a cadascuna d’aquestes temàtiques d’actualitat.

  • COMPARTIR:

#

Joan Moreno Sanz

Galeria

Assignatures Urbanisme

Troncals

 

Optatives