Arquitectura, Medi Ambient i Tecnología (Projecte, Procés i Programació)

El projecte d’arquitectura sintetitza aspectes tecnològics, econòmics, socials i ambientals –així com els les implicacions culturals– amb l’objectiu de transformar l’entorn per proporcionar confort físic i psicològic a les persones. La assignatura es planteja com una reflexió des de la perspectiva més teòrica de la pràctica de l’arquitecte (conceptualització) fins a la més aplicada (construcció), passant per les estratègies i processos que ho fan possible (projecte).

L’objecte d’estudi són les relacions entre l’arquitectura i els sistemes tècnics que la materialitzen, així com el seu impacte sobre l’entorn. S’estructura en tres blocs conceptuals: “Translacions”, en el qual es reflexiona sobre la incidència de conceptes que han estat importats pels arquitectes des d’altres disciplines, així com de les seves col·lisions amb el material disciplinari tradicional; “Processos”, en el qual s’estudia la integració dels conceptes en el procés habitual del projecte d’arquitectura, caracteritzat per una primera fase d’identificació de condicionants, una segona d’establiment d’estratègies i una tercera de proposta de solucions; i “Accions”, en el qual s’analitzen casos d’estudi com a concreció del que s’ha exposat en els dos blocs anteriors, en especial pel que fa al seu impacte sobre l’entorn.

  • COMPARTIR:

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP