Arquitectura, Medi Ambient i Tecnologia (Teoria, Història i Cultura)

Dins del curs, s’exploren diversos moments on la tècnica ha exercit un paper nuclear en el desenvolupament de l’arquitectura de la modernitat. L’aproximació que es planteja al curs pretén obrir la mirada de la història de l’arquitectura cap a camps i metodologies de la història cultural, la història de la tecnologia i del debat sobre la “construcció social” dels sistemes tecnològics.

 • I. La separació entre art i tècnica
  • Convertir la construcció en una ciència
  • Enginyers-arquitectes en el marc professional del segle XIX
  • Problemes de transferència tecnològica en l’anomenada “construcció catalana”
 • II. Arquitectura i impacte tècnic de la industrialització
  • Nous materials i canvi tecnològic: Ferro a l’enginyeria del segle XIX
  • Nous materials, nova arquitectura? Ferro a l’arquitectura del segle XIX
  • Debats a l’entorn del terme “tectònica”
  • Contribució del mur cortina a un nou vernacle? Imatges i reflexos de la modernitat
 • III. Arquitectura, territori i sostenibilitat
  • Sostenibilitat: aproximacions des de la història cultural
  • Sostenibilitat i arquitectura en el segle XX
  • Visions noves de la ciutat contemporània: l’urbanisme de les xarxes
 • IV. Davant la tècnica: maneres d’integrar-la en la història de l’arquitectura
  • Tradicions historiogràfiques de la història de la tecnologia, de la historia social de la ciència i de la tècnica fins la Social Construction of Technology (SCOT)
  • Construcció social de l’habitatge, un estudi de cas
 • COMPARTIR:

Grandville || Le pont des planètes, 1844

Jean-Baptiste Rondelet, 1787

Hans Carl von Carlowitz – Sylvicultura_oeconomica, 1713

Galeria

Totes les assignatures Línia Teoria, Història i Cultura