Arquitectura, medi ambient i tecnologia (Arquitectura, Energia i Medi Ambient)

En aquesta assignatura s’estudiaran temes d’actualitat en el projecte de la ciutat metropolitana des de la perspectiva del medi ambient i de la tecnologia arquitectònica.

Mitjançant debats, i exposant actuacions i projectes d’avantguarda amb cert interès respecte el tema d’estudi, es reflexionarà sobre la complexitat de diverses aproximacions mediambientals i tecnològiques al projecte urbà i l’arquitectura. L’assignatura desplegarà temes com: La mobilitat sostenible, amb un rol cada vegada més present a la metròpolis contemporània; la metròpolis i el verd, a través d’ una reflexió sobre el paper vertebrador, lúdic i productiu dels grans espais lliures metropolitans; el cicle de l’aigua en la gestió ecològica de la metròpolis; consums i generació de residus.

L’activitat formativa s’adquireix a través de classes magistrals, de la comparació i contrast de casos i s’inclou l’exposició i el debat a l’aula per part dels estudiants.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA