Arquitectura, Medi Ambient i Tecnologia (Restauració i Rehabilitació Arquitectònica)

L’objectiu principal de l’assignatura comuna Arquitectura, medi ambient i tecnologia és presentar, des de la perspectiva de la Història de l’Arquitectura de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, l’íntima relació existent entre els diferents tipus arquitectònics i el seu entorn.

Al llarg de l’assignatura es defineixen els paràmetres que influeixen en el confort de l’edificació i s’explica, mitjançant l’anàlisi detallada de casos reals d’intervenció, les diferents estratègies seguides per a l’adequació dels edificis als requeriments mediambientals derivats del seu ús en els diferents períodes de la Història.

Les sessions teòriques es complementen amb visites facultatives a diferents edificis intervinguts, o en procés d’intervenció, en els quals s’hagin aplicat criteris i tècniques de millora de les seves condicions mediambientals.
En paral·lel, els alumnes desenvolupen, per grups, una anàlisi històrica-constructiva d’un edifici industrial del Poble-Nou de Barcelona, de la seva elecció, sobre el qual realitzaran una descripció crítica de les seves característiques mediambientals originals i actuals. El treball complementarà als realitzats en les assignatures Arquitectura, teoria i crítica i Arquitectura, ciutat i projecte.

  • COMPARTIR:

J. Colell || M. Luzuriaga || V. Rojas || S. Ye

#

H. Anchundia || I. Montoliu || J. Santacruz || M. Velarde

Galeria

Assignatures Rest. i Rehabilitació