Arquitectura i Invenció

El curs es proposa un doble objectiu, d’una banda s’adreça a aquells arquitectes interessats en fer una revisió crítica de la seva pròpia producció, dels seus projectes, amb la intenció d’actualitzar –posar en context- i actualitzar la seva capacitat per pro-jectar. Un segon punt de vista pel que fa al curs, enfoca les qüestions que tenen a veure amb la docència, la docència del projecte d’arquitectura, des de la seva especificitat, què és especialment complexa, mitjançant el desenvolupament de la capacitat crítica i d’anàlisi, d’aquells arquitectes que tenen la docència, com a un dels seus interessos.

Les quatre primeres sessions teòriques: la Institució de l’Arquitectura, la Disciplina, les Metàfores i l’Entrellaçament –Intertwine, estructuren una mena d’epistemologia del projectar, en el sentit de la dimensió poètica. Aquestes dues aproximacions al projecte, la producció i la docència, es faran en el context de la revisió crítica de l’arquitectura contemporània.

Arquitectura i invenció, conceptes inseparables, son l’inici des del que proposar una reflexió, que fa del mirar-al-voltant, del estar emetent al context, que no és un lloc, ans essencialment temps, el posar-se en temps de l’Arquitecte. Fer de la temporalitat, l’eix metodològic des del que re-inventar, una manera més pròpia del ser arquitecte.

Mirar-al-voltant, dirigit, es clar a l’arquitectura mateixa –el mon dels arquitectes-però i sobre tot mirades obliqües, a d’altres camps de coneixement que d’una o altra forma la fonamenten i l’hi donen sentit. Esser-arquitecte, que avanço en tant que hipòtesi, suposa sempre aprendre a pensar d’una determinada manera, que és específica, si bé no exclusiva dels arquitectes. Una forma de pensar que és fenomenològica, si la entenem com a la suspensió del saber, per tornar a pensar, precisament tot allò que ja donem per sabut. Amb Martin Heidegger, un “Pensar de l’inrevés”.

  • COMPARTIR:

Mitjó – Tapies, 1991

Guayente García

Estudios Inoncencio X – Francis Bacon.

Galeria

Totes les assignatures Línia PPP