Arquitectura comparada

Comparar edificis equival a estudiar-los i analitzar-los. Podem realitzar l’anàlisi cenyint-nos exclusivament al objecte estudiat, però també ho podem fer oposant-li un altre edifici i permetent que les característiques d’un es vegin reflectides en l’altre. Així sorgeixen relacions que posen en evidència aspectes d’ambdós que, d’altre manera, no haguessin sorgit. La elecció dels exemples a comparar resulta essencial, ja que fa possible discursos molt diversos en funció de quin sigui “l’oponent” escollit.

Els edificis estudiats amb aquesta metodologia no tenen per què ser d’una mateixa època, ni d’un mateix autor, ni tenir un mateix us. Algunes vegades la comparació comença a desencadenar-se per algun factor en comú; d’altres, aquest mateix factor resta ocult i ha de fer-se visible. En aquesta assignatura resulta útil pensar que també es compara quan es projecta un edifici. Sovint, en el procés de desenvolupament d’un projecte –sobre tot en els primers passos–s’utilitza la comparació per elaborar els arguments de la seva dimensió, programa, composició, forma o relació amb el medi en que es troba. El bagatge arquitectònic es canalitza a través d’aquestes comparacions i aquesta assignatura té per objecte desenvolupar una metodologia i un coneixement propis que puguin ser d’utilitat en el desenvolupament del projecte d’arquitectura.

Cada sessió de l’assignatura segueix una organització similar però es desenvolupa de manera diferent, tant per el tema que es presenta como por els texts elaborats per els estudiants, que es llegeixen i es comenten públicament. Per a la construcció d’aquests texts, es proposa cada setmana una parella d’imatges a comparar, que s’anuncien en la pàgina web i es complementen amb lectures proposades en la bibliografia.

  • COMPARTIR:

1. José Antonio Martínez Lapeña, Elías Torres. Escaleras de la Granja.  Toledo, 1997-2000

2. Renzo Piano, Richard Rogers. Centre Georges Pompidou, Paris, 1977

Totes les assignatures Línia PPP