Arquitectura, Ciutat i Projecte (Innovació Tecnològica a l’arquitectura)

Les ciutats mediterrànies com Barcelona, ​​malgrat la seva gran densitat, mantenen un notable nivell de convivència a causa de la capacitat dels espais comuns per contenir una diversitat d’usos sorgits d’una població que és més també heterogènia.

En els últims anys, les ciutats estan entrant en un nou paradigma basat en la mobilitat sostenible, enfront del model característic del segle XX que va implantar el vehicle privat com a sinònim de llibertat i de benestar. El nou paradigma plantejat permet la recuperació de l’espai lliure per als ciutadans i per a una major presència del verd en carrers i places, promovent així hàbitats urbans molt més sostenibles i saludables. Barcelona tracta ara de situar-se en aquest nou escenari, replantejant les polítiques urbanes tradicionals, i limitant la circulació en els seus carrers per alliberar superfícies i espais i millorar així la qualitat de l’aire.

El curs abordarà el projecte de l’espai públic urbà des d’aquesta perspectiva i treballarà sobre un emplaçament concret a Barcelona on abocar en forma de noves propostes, les reflexions plantejades a classe.

  • COMPARTIR:

Yaritza Díaz || Daniel Shephard Bertie || Luis Miranda || Juan Jiménez.

Laura Boquera || Elena Olacia || Francisa Villaribo || Johana Zarie López

Copenhague, Superkilen 2012

Totes les assignatures ITA