Arquitectura, ciutat i projecte (Arquitectura, Energia i Medi Ambient)

El curs enfoca el tema de la realitat urbana des d’una perspectiva analítica que avaluï les potencialitats de la trama urbana. Els temes a tractar fan referència a diferents aspectes de la ciutat com el comportament energètic, la densificació, la regularitat edificatòria, l’espai públic, i altres aspectes que sorgeixin a partir de l’anàlisi i que puguin ser plantejats a diferents escales. L’esperit de l’assignatura és la creació de coneixement a partir de l’anàlisi realitzat per part dels alumnes sobre els temes plantejats al voltant de la realitat urbana. El treball realitzat a l’assignatura ha de dotar l’alumne amb les eines necessàries per abordar projectes a la ciutat, plantejats amb un coneixement fonamentat de la realitat que l’envolta.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA