Arquitectura, Ciutat i Projecte (Contemporary Project)

L’objectiu d’aquesta assignatura és centrar la nostra atenció en qüestions de gran escala.

Ens fixarem en els processos de transformació de les ciutats, cultures i paisatges, a través de l’arquitectura. Els canvis formen part de la dinàmica de les nostres ciutats i nosaltres som cridats a trobar oportunitats, més que problemes, per tal de millorar l’entorn real i fer que les nostres ciutats siguin molt més habitables del que ho són ara. Parlarem de grans cultures, grans infraestructures, grans paisatges i grans ciutats, sense oblidar que “the small is the new big”.

En aquest màster els estudiants veniu d’arreu del món. Això ens permet fer una comparativa dels problemes urbans que hi ha entre les diferents ciutats i verificar que la majoria dels problemes i solucions són similars. Aquest és l’objectiu principal de l’exercici titulat “Your own city, an opportunity for the public space”, on centrarem la nostra atenció en l’espai públic per obtenir una concepció a gran escala de les diferents ciutats. Cada estudiant haurà d’explicar alguna de les característiques específiques de la seva ciutat a través de la transformació de l’espai públic.

Des del punt de vista de la recerca, aquest màster es caracteritza pel mètode “Research by Design”. En conseqüència, i opcionalment, el resultat d’aquest exercici es podrà fer servir com a base per al desenvolupament de la tesi de màster.

  • COMPARTIR:

Andrei Sashko

Guy Debord – The Naked City, 1958

Galeria

Totes les assignatures línia CP