Acústica a l’arquitectura

En aquesta assignatura es tracta la relació que hi ha entre l’arquitectura i el so, considerant aquest últim un element de disseny dels espais interiors i exteriors. S’aprofundeix tant en la component energètica del so com en la influència de la forma arquitectònica sobre el bon funcionament de l’espai sonor.

Els estudiants hauran d’arribar a entendre les relacions formals i temporals que intervenen en el camp sonor, tant a l’exterior com a l’interior, per incorporar-los amb rigor i coneixement en qualsevol disseny. Per a això també hauran de conèixer les eines necessàries per fer-ho.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia AEMA